De financien VOOR Het Groninger Forum zijn Nog niet rond. Provinciale Staten Moet Nog meer EEn Groot Deel daarvan - 35 Miljoen euro - beslissen.